ข่าวสาร & กิจกรรม

ถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคแด่พระธรรมทูตไทย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย : admin 2019-10-18 12:11:00


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ได้มีโอกาสเดินทางไปยังวัดม้าขาว ที่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาเป็นวัดเถรวาทแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศจีน พร้อมถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคแด่พระธรรมทูตไทยที่จำพรรษาที่วัดแห่งนี้

Debug