การจัดการ - Donation Report

รายงานโครงการปันธรรม

ร่วมบริจาค 7 ท่าน เป็นเงินจำนวน 28,000 บาท
จำแนกตามโครงการ

 • พระธรรมทูต : 7,000 บาท
 • พระนวกะ พระบวชใหม่ : 7,500 บาท
 • พระสงฆ์ที่จบการศึกษา : 7,000 บาท
 • โครงการปันธรรมต่าง ๆ : 6,500 บาท
 • สมทบทุนกิจกรรมอื่น ๆ : 0 บาท

ดำเนินการปันธรรมแล้ว 6 ท่าน เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท
จำแนกตามโครงการ

 • พระธรรมทูต 2,000 บาท
 • พระนวกะ พระบวชใหม่ 500 บาท
 • พระสงฆ์ที่จบการศึกษา 0 บาท
 • โครงการปันธรรมต่าง ๆ 4,600 บาท
 • สมทบทุนกิจกรรมอื่น ๆ 1,500 บาท

รายนามผู้ร่วมบริจาค

พระธรรมทูต
 • ผู้บริจาค รายที่ 1 5,000 บาท
 • ผู้บริจาค รายที่ 2 2,000 บาท
พระนวกะ พระบวชใหม่
 • ผู้บริจาค รายที่ 3 7,000 บาท
 • ผู้บริจาค รายที่ 4 500 บาท
พระสงฆ์ที่จบการศึกษา
 • ผู้บริจาค รายที่ 6 4,000 บาท
 • ผู้บริจาค รายที่ ึ7 3,000 บาท
โครงการปันธรรมต่าง ๆ
 • ผู้บริจาค รายที่ 5 6,500 บาท
สมทบทุนกิจกรรมอื่น ๆ
 • ยังไม่มีรายการ

รายการแบ่งปัน

พระธรรมทูต
พระนวกะ พระบวชใหม่
พระสงฆ์ที่จบการศึกษา
 • ยังไม่มีรายการ
โครงการปันธรรมต่าง ๆ
สมทบทุนกิจกรรมอื่น ๆ

Debug