มอบชุดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนให้หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย : admin 2019-09-26 11:52:00


มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มอบชุดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน และชุดถ้วยแก้วพิมพ์ลายข้อความภายในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ให้แก่อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Debug