“พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา”

โดย : admin 2019-12-23 13:41:00


วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา” บรรยายโดย พระมหาสุขุม สุวณฺณปญฺโญ ปธ.8 (พระชาวกัมพูชา ศึกษาและสอนในประเทศไทย) ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระมหาสุขุม สุวัณณปัญโญ กล่าวถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของพระไตรปิฎกฉบับกัมพูชาว่า การพิมพ์พระไตรปิฎกกัมพูชา และศรีลังกาจะมีหน้าหนึ่งเป็นภาษาบาลี มีคำแปลเป็นสองหน้าคู่ บาลีกับคำแปลเทียบกันหน้าต่อหน้า มีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่พิมพ์รูปแบบนี้ โดยหน้าหนึ่งเป็นบาลี อีกฝั่งเป็นคำแปลภาษาเขมรแท้ๆ ที่คนทั่วไปอ่านได้ หน้าซ้ายเป็นบาลีที่นักปราชญ์ภาษาบาลีอ่านได้ หน้าขวาเป็นคำแปลชาวบ้านอ่านได้ทำเป็นสองอย่างนับว่าเป็นคุณสมบัติดีเด่น

การศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นประถมศึกษามี 796 แห่ง สายสามัญมีวิชาที่สอน 12 วิชา จำนวนนักเรียน 22,930 รูป มีวิชาภาษาบาลีเหมือนสายสามัญ 3 ปีแรกเน้นภาษาบาลี มี 3 ระดับประถม มัธยม และอุดม มหาวิทยาลัยสงฆ์ในกัมพูชามีอยู่เพียง 5 แห่งเท่านั้น ในเมืองหลวงมี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยพระสีหนุราช และมหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา กรุงพนมเปญ นอกนั้น เป็นสาขาของ 2 มหาวิทยาลัยนี้

Debug