สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาวัดทองนพคุณเพื่อรับไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน

โดย : admin 2020-01-06 14:44:00


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาวัดทองนพคุณเพื่อรับไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน พร้อมผ้าห่อคัมภีร์ สำหรับใช้ในงานชำระและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ณ วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ เดินทางมารับไม้ประกับคัมภีร์ใบลานจำนวน 200 คู่ พร้อมผ้าห่อคัมภีร์ 200 ผืนจากการร่วมบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาผ่านทางนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย โดยพระมหาสิงทอง โชติโก ตัวแทนท่านพระธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นผู้มอบที่หอพระไตรปิฎก วัดทองนพคุณ ประสานงานโดยโครงการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในงานชำระและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ณ วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ได้จัดถวายหนังสือคู่มือการอ่านถ่ายถอดเอกสารโบราณ อักษรธรรมอีสาน เพื่อเผยแพร่ความรู้แด่พระภิกษุสามเณร

Debug