มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมหารือการจัดพิมพ์หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุง

โดย : admin 2020-01-29 15:11:00


วันที่ 29 มกราคม 2563 มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมถวายคำหารือเรื่องเตรียมการจัดพิมพ์ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง และขยายความ ของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

Debug